Schizophreniaforum.org har en intressant artikel om effekten av psykos på hjärnvolymen.

Schizofreni är kopplat till volymminskning av hjärnans olika delar och särskilt i hippocampus och främre kortex.

De berättar om en ny studie, där hjärnvolymminskningen hos nyinsjuknade följdes under flera år.

Det som framkallade volymminskning var främst hur lång tid psykosen varade och inte hur många psykoser man haft.

Forskarna är dock inte helt säkra på att psykostiden är orsaken utan det kan vara så att de med lång psykostid har en allvarligare sjukdom som i sig ger volymminskning.

De upptäckte också att antipsykotika kan ge volymminskning och alltså inte enbart psykoser.

Så antipsykotika kan minska psykoser och därmed psykosframkallad volymminskning, men kan dessutom själv ge volymminskning.

Forskarna anser att det är viktigt att försöka förhindra psykoser, men att göra detta med så låg dos av antipsykotika som möjligt.

En väldigt intressant sak i artikeln är när de berättar om försök på möss som fått narkosmedlet ketamin, som framkallar schizofrenisymptom.

Ketamin frisätter glutamat i hjärnan och med ett glutamat antipsykotika LY379268 kunde den glutamatfrisättningen blockeras.

Tidigare har funnits bevis för att schizofreni startar med glutamatöveraktivitet i hjärnan och kanske kan det också gå att stoppa den med glutamatantipsykotika och därmed förhindra insjuknande.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2013-05-21 18:58
Ni som är intresserade av minskad hjärnvoym titta i vänster spaltens Relaterade artiklar med mer läsning i ämnet och aktuella artiklar.
Admin1
#4 Admin1 2013-05-17 16:24
Egentligen är det ologiskt att psykos ger hjärnvolymminskning och att antipsykootika som motverkar psykos också ger volymminskning. Mer logiskt är att psykos ger volymminskning och antipsykotika som har otillräcklig effekt mot psykossymptom inte skyddar tillräckligt mot psykosvolymminskningen. Alltså att psykosen ger volymminskning i båda fallen.
Admin1
#3 Admin1 2013-05-10 19:49
Psykoser minskar också hjärnvolymen och antipsykotika minskar psykoser och därmed hjärnvolymminskning, men det gör också patientutbildning och familjeutbildning. Misstänker att hjärnvolymminskningen kan variera mellan olika antipsykotika och man borde kolla upp detta. Kanske det finns något som kan minska volymminskningen. Det första jag skulle kolla är omega-3, eftersom omega-3 kan förebygga psykoser hos dem som har prodromala eller tidiga tecken på schizofreni.
Kluvjonte
#2 Kluvjonte 2013-05-10 17:53
ja där ser man beviset för att antipsykotiska minskar hjärnvolymen
Ready
#1 Ready 2013-05-10 16:36
Jag är glad för alla nyheter som stärker glutamathypotesen.

Du har inte rätt att posta kommentarer