I Kanada har det kommit rapporter om ökande allvarliga biverkningar och även dödsfall bland barn efter behandling med nyare antipsykotika.

Mellan 2005 till 2009 har användningen av antipsykotika till barn ökat med 104 %.

Antipsykotika används oftast vid ADHD, beteendestörningar, aggression, bipolära symptom samt andra beteendeproblem.

Det går inte att koppla antipsykotika direkt till dödsfallen, eftersom barnen använde också andra läkemedel, men antipsykotika är misstänkta för att ha inverkat.

Expertisen säger att innan föräldrarna går med på att ge barnet antipsykotika skall de fråga läkaren vilka specifika symptom som antipsykotika skall behandla och vilka andra behandlingar som finns.

Läs mer hos Canada.

Du har inte rätt att posta kommentarer