mallorol

Antipsykotikat Mallorol, som innehåller tioridazin, kan om det ges tillsammans med antibiotika döda antibiotika-resistenta bakterier.

Nu har man upptäckt mekanismen för detta hos stafylokocker, där tioridazin försvagar bakteriens cellvägg genom att ta bort aminosyran glycin och därmed får penicillinet effekt igen.

Forskarna försöker nu utveckla ett preparat som ger samma effekt som tioridazin på bakterier, men som saknar antipsykotisk effekt.

Läs mer hos Medical Daily.

Läs mer också i Svenska Dagbladet.

Du har inte rätt att posta kommentarer