De som tycker att positiva symptomen är bra t.ex känner sig mäktig, viktig eller en annan person eller att saknar rösterna kan hos 25 % vara orsak till att man inte tar antipsykotikan.

De flesta ville dock inte ta antipsykotikan på grund av biverkningar, avsaknad av sjukdomsinsikt eller motstånd mot mediciner.

En annan uppfattning var att ta antipsykotika innebar att man inte ansåg sina tidigare upplevelser som sanna och dessa kan behöva psykoterapi.

En del vill också själv kunna förklara sin psykos och undrar om det är en sjukdom eller ett önskvärt tillstånd. Anses det vara ett önskvärt tillstånd, så är ju medicinering onödig.

Läs mer hos Psychiatric News.

Kommentarer   
Utomjordingen
#3 Utomjordingen 2013-09-08 10:57
Jag är inte alls glad för mina vanföreställningar på grund av röster. Tillexempel, min vanföreställning om kometen som kommer. Jag har ångest hela livet på grund av det.
stefan
#2 stefan 2013-09-06 20:06
Other reasons for noncompliance included rejection of medication in general, forgetfulness, “friends/relatives advised me not to take it,” medications “do not work for me,”...

En stor andel får ingen effekt på positiva symtom som röster och det är naturligtvis en starkt bidragande orsak till att många som diagnostiserats som schizofrena ibland väljer att inte ta den medicin som erbjuds

Mvh stefan
maria-w
#1 maria-w 2013-09-06 19:11
Jag gillar när det är tyst för då kan man koncentrera sig. När det varit tyst ett tag kan man t.o.m. få egna idéer om vad man vill göra och det leder i sin tur till att man tar sig för med saker. Men i början tyckte jag att det var lite tråkigt, för även om rösterna skrämde och förstörde livet för mig så kunde de ibland vara väldigt lockande och spännande.

Du har inte rätt att posta kommentarer