Apoteken och vården har nu tillgång till ett register av licensläkemedel NPL dvs läkemedel som inte är godkända ännu, men som läkaren får använda efter speciell ansökan till Läkemedelsverket.

Det kan vara nya antipsykotika som finns i USA, men som inte hunnit komma till EU ännu.

Att apoteken har tillgång till registret innebär att man kan fråga på apoteket om ett visst läkemedel förekommer som licenspreparat i Sverige.

Om det finns som licenspreparat så har man chanser att få det utskrivet efter licensansökan.

Läs mer hos  Läkemedelsverket.

Du har inte rätt att posta kommentarer