schizofreni

Epigenetiska förändringar har tidigare diskuterats kunna framkalla psykos och också har vissa bevis funnits för att antipsykotika kan verka via epigenetiska förändringar.

Epigenetiska förändringar innebär en kemisk förändring av generna, som gör att deras funktion förändras.

Miljön kan ge epigenetiska förändringar, som kan vara så enkelt som koppling av metylgrupper till generna och alltså en enkel kemisk förändring av generna.

Det som är intressant med dessa kemiska förändringar av generna är att de kan gå att radera bort.

En ny studie har visat att Zyprexa ger epigenetiska förändringar särskilt i gener som styr dopaminsignaleringen, som dopaminsyntes, transport, receptorer och metabolism.

Det stöder dopamin-hypotesen och att epigenetiska förändringar kan bidraga till psykos samt att antipsykotika verkar genom att framkalla epigenetiska förändringar och därför kommer effekten långsamt.

Epigenetisk effekt av antipsykotika kan förklara varför effekten av antipsykotika varierar för olika individer liksom biverkningarna.

Från  Schizophreniaforum.org.