I år är året då det blir slut även på små gåvor som pennor från läkemedelsindustrin till vårdpersonal.

Reglerna gäller i hela Europa.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2014-01-10 14:32
I USA får läkemedelsföretagen göra nästan vad de vill. De får själv bestämma priserna, så det är dubbelt så höga priser i USA, som i Sverige och Kanada, där det finns prisreglering. Många i USA beställer läkemedlen från kanadensiska internetapotek med halva priser eller så använder de dubbelt så starka tabletter och halverar dem för att halvera kostnaden.
Ready
#3 Ready 2014-01-10 14:26
Det verkar som att Europa på många sätt är mer civiliserat än USA.
Admin1
#2 Admin1 2014-01-10 13:26
Scientologerna hävdar ibland att läkarna är mutade av läkemedelsindustrin, men det kan kanske vara sant i USA ibland, men inte i EU och Sverige. Enligt artikeln fanns tidigare dessa bestämmelser i Sverige:

Sverige har sedan tidigare haft ett etiskt regelverk som reglerat vilka typer av gåvor som läkemedelsföretag få ge till vårdspersonal. Det har bland annat inneburit att gåvorna får ha ett värde av högst 100 kronor och krav på att de ska ha medicinsk anknytning det vill säga användas i tjänsten och inte privat.

I USA förekommer mycket skumma saker t.ex gas and go, som betyder att en representant för ett läkemedelsföretag informerar läkaren om deras läkemedel på bensinstationen medan läkarens bil får gratis tankning. Scientologerna känner nog till sådana fenomen, eftersom de kommer från USA, men sådana saker förekommer inte i Sverige, vilket de inte är medvetna om. De tror att det är lika överallt.
Ready
#1 Ready 2014-01-10 13:14
Glädjande nyhet. Känns helt rätt.

Du har inte rätt att posta kommentarer