Stockholms Läns Kloka Lista 2014 rekommenderar mot psykoser:

1:a hand Risperdal, Risperdal Consta, Trilafon dekanoat

2:a hand Olanzapin (Zyprexa)

3:e hand Clozapine.

Äldre bör inte få depåninjektioner. På läs mer kan du läsa deras instruktioner till psykiatrerna.

Antipsykotikum ska användas på tydlig indikation och i väl avvägd dos.

Utvärdering bör ske efter dosoptimering med adekvat uppföljningstid för respektive dos.

Vid långtidsbehandling med antipsykotiska läkemedel bör uppföljningen, utöver strukturerad symtomskattning, alltid inkludera årliga kontroller av eventuella biverkningar.

Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin.

På grund av dessa och andra biverkningar, så som extrapyramidala symtom och kognitiv sänkning, bör alltid en låg dos eftersträvas, särskilt vid behandling av unga och äldre. Överväg depotinjektion av antipsykotiska läkemedel, dock inte till äldre.

Från Kloka Listan.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2014-01-20 22:08
Det brukar vara 65-70 års åldern, som räknas till äldre, men de kunde ha satt en åldersgräns tycker man.
Geta
#3 Geta 2014-01-20 22:06
Kan undra var gränsen går för äldre?
Admin1
#2 Admin1 2014-01-20 21:54
Nej, depåinjektionen finns kvar, men tabletterna finns på licens och heter Peratsin. De skriver att äldre inte bör använda depåinjektioner, så Nissegossen kanske måste gå över till tabletter.
Ready
#1 Ready 2014-01-20 20:40
Jag trodde att Trilafon var borta från marknaden.

Du har inte rätt att posta kommentarer