En undersökning har gjorts i England på personer med schizofreni, som fick depåinjektioner och som avbröt dem mer än 25 % ibland.

De uppdelades slumpmässigt i två olika grupper. En grupp fick 160 kr per depåinjektion och den andra gruppen fick bara depåinjektioner utan pengar.

Efter ett år hade 85 % av de som fick pengar tagit sina injektioner, medan siffran var 69 % för de som inte fick pengar.

Detta tyder på att viss betalning kan öka intresset att ta antipsykotika.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-02-05 20:56
Jag tycker att sådan här bonus kan vara värt att pröva i Sverige. En annan sak är att t.ex ge bonus till de under 40 år, som inte varit inlagda på 4 år t.ex 2000 kr för att stimulera folk att inte avbryta medicineringen på egenhand. Det är viktigt att stimulera folk att lära sig undvika psykoser. En inläggning kostar 5000 kr per dag, så 2000 kr är en liten summa i det sammanhanget.
Geta
#1 Geta 2014-02-05 20:08
Kan undra om det fortfarande delas ut extra pengar till psykiskt sjuka för att få en guldkant på tillvaron i Karlskrona.

Du har inte rätt att posta kommentarer