En studie har gjorts med Latuda mot schizofreni under 28 veckor och effekten på återfall i psykos studerades.

Latuda i doserna 40 mg eller 80 mg per dag minskade risken för psykos med 34 % jämfört med placebo.

I allmänhet så tolererades Latuda väl och viktuppgång drabbade få, liksom effekter på blodfetter och blodsocker.

Det var 14 % som avbröt medicineringen på grund av biverkningar, vilket var lägre än för placebo, där siffran var 16 %.

De vanligaste biverkningarna över 10 % var akatisi (17 %), sömnlöshet, huvudvärk, illamående och ångest.

Resultatet från denna studie har skickats till EU, så att undersökningen kan inkluderas i deras produktbeskrivning för Latuda.

Läs mer hos Business Wire.

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2014-03-06 14:01
Jag har försökt jämföra Latuda effekten på återfall med effekten på andra antipsykotika, men det gick inte för Latuda undersökningen angav hazard ratio och SBU angav effekten på återfall i Risk ratio (RR) till 0,41 (41 %). Det går inte jämföra hazard ration med risk ratio,
Admin1
#6 Admin1 2014-03-05 17:31
Placebo är samma sak som Latuda fast utan lurasidon. Antagligen har Latuda viss effekt på ångest och då kan biverkningarna säkert minska. Latuda har ju också antidepressiv effekt och kan användas mot bipolära depressioner likt Seroquel.
koi
#5 koi 2014-03-05 17:05
Haha. Det var fler med placebo som avbröt pga biverkningar. Undrar vad placebopillret innehöll.
Zoidar
#4 Zoidar 2014-03-04 23:24
Kanske en top notch medicin?
Geta
#3 Geta 2014-03-04 21:06
Tror knappt att några får placebomediciner.
zoegas
#2 zoegas 2014-03-04 19:57
Va sne jag blivit om jag hade fått placebo mediciner.
Ready
#1 Ready 2014-03-04 17:17
Det här låter väldigt positivt.

Du har inte rätt att posta kommentarer