Måns Rosén, direktör vid SBU, berättade om myndighetens rapport och uppföljande registerstudier av klozapin (Clozapine).

Han menade att läkemedlet har bättre effekt vid bland annat svårbehandlad schizofreni än andra behandlingar, och undrade varför klozapin inte var förstahandsalternativ vid behandling av schizofreni.

Han ställde frågan om inte självmordsförsök och död är viktigare utfallsmått än till exempel viktuppgång.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-03-06 13:03
I Kina är Clozapine förstahandsvalet vid schizofreni och de gör inga blodprovskontroller. Antar att de som får Clozapine får kontakta vården vid infektioner och liknande, som tyder på att infektionsförvaret är försämrat. Har man använt Clozapine ett år, så är risken bara 0,01 % för skador på infektionsförsvaret.

Det är synd att inga undersökningar gjorts i Kina hur Clozapine till nyinsjuknade påverkar sjukdomsförloppet. Jag tror själv nämligen att preparat, som Clozapine och Seroquel, som har svag dopaminblockerande effekt kan göra att fler återhämtar sig än efter stark dopaminblockad, som vid Haldol t.ex.

Du har inte rätt att posta kommentarer