För en tid sedan kritiserade förbundsordförande Jimmie Trevett på ett förtjänstfullt och diplomatiskt sätt Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för läkemedelsbehandling vid psykotiska tillstånd.

Som enskild ”tyckare” inom RSMH kan jag kosta på mig att vara lite skarpare i tonen.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-03-07 14:02
80 % av de med schizofreni i Sverige använder antipsykotika, så det är inte alla, men alla med schizofreni har inte psykoser. 10-20 % har aldrig haft psykos och sedan ytterligare 25 % har bara en psykos i livet. Sedan av de som använder antipsykotika har de flesta avbrutit medicineringen själv och sedan fått psykoser. Så om behandlingen var onödig skulle det ha upptäckts tack vare de många medicinavbrotten. Nu blir man inte frisk när man avbryter medicineringen utan 90-98 % får psykos och ofta tvångsvård.

Jag vill själv inte vara aktiv i RSMH just på grund av sådana här felaktiga åsikter. Jag vill köra mitt eget race och framföra vad jag tror är sanningen. Tror inte jag kan hjälpa de psykiskt sjuka inom RSMH.
Admin1
#1 Admin1 2014-03-07 13:58
Socialstyrelsen kom ju för ett par år sedan med riktlinjer om psykosociala insatser vid schizofreni. De har givit ut en broschyr för brukare och sedan kommit med en webbutbildning också. De anser alltså psykosociala insatser som viktiga.
http://www.viska.se/index.php/nyheter1/22-psykosocialt/4823-ny-webbutbildning-om-psykosociala-insatser-vid-schizofreni

Att Socialstyrelsen kommer ut med riktlinjer om antipsykotika, beror på att SBU kommit nyligen med en utvärdering av antipsykotika. Socialstyrelsen ville då att de senaste vetenskapliga rönen skulle tillämpas i vården.

Om man ser vilka läkemedel Socialstyrelsen rekommenderas främst, så är det bara billiga antipsykotika, där patentet gått ut och ger en årskostnad på kanske 500-600 kr, vilket ger inga stora vinster för läkemedelsföretagen. Svårt att se att Socialstyrelsen går i läkemedelsföretagens ärenden.

Du har inte rätt att posta kommentarer