Att sänka dosen av antipsykotika kan resultera i förbättring hos de flesta med schizofreni, som får höga doser eller fler än ett antipsykotika visar en ny japansk studie.

Generellt har användningen av höga doser övergivits p.g.a bevis för bristande effektivitet, men det kan fortfarande finnas de som får för höga doser.

41 personer med schizofreni, där 81 % fick mer än ett antipsykotika motsvarande över 20 mg/dag av Haldol.

Dosreduktionen började med det minst potenta antipsykotikat och skedde gradvis.

Dosminskningen blev framgångsrik hos 88 % (36).

Hos 23 personer sågs en förbättring 6 månader efter dosreduktionen mätt med CGI och GAF skala. 13 visade ingen förändring och 5 personer försämrades.

Doserna kunde sänkas med 59 % från motsvarande 40 mg Haldol/dag till 16 mg Haldol/dag.

Dessutom minskade antalet mediciner från 3.6 till 2.2 inom 3 månader.

Kommentar:

Japan är känt för att använda flera olika antipsykotika i full dos vid schizofreni och anses vara det land, som är sämst på att använda antipsykotika. I Sverige är det inte vanligt med mer än ett antipsykotika. Efter dossänkningen i studien var doseringen enligt svenska mått fortfarande hög dvs motsvarande 16 mg Haldol. Doser över 7,5 mg Haldol bör undvikas enligt Cochrane p.g.a biverkningsrisk.

För höga doser kan naturligtvis förekomma också i Sverige. Risken är låg för yngre personer, som får nya dyra antipsykotika, där doseringen blir automatiskt låg. T.ex. i Fallskärmsprojektet hade nyinsjuknade en medeldos motsvarande bara 4,8 mg Haldol. Äldre personer kan dock fortfarande ibland kanske få för höga doser.

Egentligen borde patient- och intresseorganisationer kräva att de som får antipsykotika i en dosering som överstiger 7,5 mg Haldolekvivalenter skall genomgå försök att sänka doseringen. För äldre och kvinnor skall dosnivån dessutom vara halverad oftast.

Källa:


Suzuki, T. et al
Reducing the dose of antipsychotic medications for those who had been treated with high-dose antipsychotic polypharmacy: an open study of dose reduction for chronic schizophrenia
Int Clin Psychopharmacol 18 323-329 (2003)

Kommentarer   
scannercicret
#1 scannercicret 2013-10-13 13:00
Scanner Cicret: Jag tillhör dess art av kropp som endast tål hälften av dess dos som jag får. Det vill säga att 20mg dos blir 40mg dosering i min kropp.

Du har inte rätt att posta kommentarer