Uppdaterad: 23 oktober 2017

Många undrar hur mycket 4 mg Haldol motsvaras av i mg Zyprexa. Med hjälp av denna tabell går det att uppskatta det. Värdena är inte 100 % exakta, eftersom effekten och nedbrytningen av antipsykotika kan variera från person till person. De är värden för genomsnittsanvändaren och för de flesta.

Tabellen är användbar vid preparatbyten och vid kombination med mer än ett antipsykotika, så att inte doseringen och biverkningarna blir för hög av kombinationen.

Vid byte av antipsykotika går det att byta tvärt och övergå till nya preparatet direkt. Anses vara enklast och därför bäst. Men att trappa ner dosen av gamla antipsykotikat och trappa upp dosen av det nya antipsykotikat samtidigt är lika bra, men mer komplicerat och innebär också att en period ges två antipsykotika samtidigt. Clozapine/Leponex och Seroquel/Seroquel Depot och Quetiapin bör ej avbrytas tvärt utan dosen trappas ner.

Värdet på Quetiapin var lågt och konstigt, varför det ersatts med värdet från en annan nyare studie från 2015.

Exempel:

Har haft 15 mg Zyprexa per dygn och nu läggs till 20 mg Abilify/dygn. Maxdos Zyprexa 20 mg/dygn, maxdos Abilify 30 mg/dygn. 

20 mg Abilify motsvarar 13,3 mg Zyprexa dvs 28,3 mg Zyprexa totalt. För hög dos.

15 mg Zyprexa motsvarar 22,5 mg Abilify dvs 42,5 mg Abilify totalt. För hög dos det också. Dvs Abilifydosen får max vara 7,5 mg/dag.

Tabell 1 från 2009-2011

Ekvivalenta (likvärdiga) doser för neuroleptika vid behandling av psykoser

Läkemedel (ej injektion) Dos  ekvivalent med 50 mg klorpromazin
Nozinan 50 mg
Perfenazin (Peratsin) 4 mg
Cisordinol 12,5 mg
Fluanxol 1 mg
Haldol 1,5 mg
Amisulprid (Solian) 50 mg
Aripiprazol (Abilify) 3,75 mg
Clozapine/Leponex 50 mg
Olanzapin (Zyprexa) 2,5 mg
Quetiapin (Seroquel) (37,5 mg) 80,75 mg3
Risperidon (Risperdal) 0,75 mg
Serdolect 2,7 mg
Ziprasidon (Zeldox) 30 mg
Invega2 0,75 mg
Latuda2 10 mg

Siffrorna kommer från Kroken et al. BMC Psychiatry 2009 9:24
2/ Hämtad från www.scottwilliamwoods.com (doc-fil) år 2011
3/ Från Stefan Leucht et al Schizophr Bull. 2015 Nov; 41(6): 1397–1402

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-08-26 19:46
Tack för förslaget. Jag skall göra det ikväll.
Ready
#1 Ready 2014-08-26 19:30
Admin,

Kan du lägga in tabellen i självhjälpsboken?

Du har inte rätt att posta kommentarer