Latuda

EU har nu information om Latuda:

Verkar via dopamin, serotonin och noradrenalin.

Startdos 37 mg/dag tillsammans med mat. Maxdos 148 mg/dag

Vanligaste biverkningar: akatisi (rastlöshet) och trötthet.

Enligt studier som gjorts verkar effekten vara bättre efter längre tid än kortsiktigt.

Mindre effekt på ämnesomsättningen (blodsocker, blodfetter, viktökning) samt mindre hjärtpåverkan än flesta andra antipsykotika.

Läs EU:s information om Latuda på svenska pdf-fil.

Information i FASS finns nu om Latuda.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2014-04-28 16:52
Det går att se i FASS när Latuda finns på apoteken. När texten som nu finns i FASS "Läkemedel som för närvarande ej tillhandahålls" försvinner, så betyder det att Latuda finns på apoteken.
Admin1
#3 Admin1 2014-04-23 15:53
Fabrikanten kan inte ange idag ett datum, när Latuda kommer att finnas på apoteken.
Ready
#2 Ready 2014-04-19 17:46
Att jag avslutade min stränga diet berodde delvis på att jag vet att Latuda nu är nära förestående.
Admin1
#1 Admin1 2014-04-19 14:14
Det som var lite konstigt var att vid testning av olika doser, så fick man ingen klar doskurva dvs högre dos gav inte alltid högre effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer