Atarax

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av Atarax, eftersom det kommit rapporter om påverkan på hjärtrytmen.

Nyttan av Atarax skall vägas mot biverkningarna.

Under pågående utredning rekommenderas de som behandlas med Atarax och som har frågor om medicineringen att vända sig till sin behandlande läkare.

Läs mer hos Läkemedelsverket.