Antipsykotika verkar inte alls ha en långsamt insättande effekt efter 2-3 veckor, som anses idag, utan effekten börjar redan första veckan och sedan ökar den med tiden enligt en ny studie. Detta kan förändra den framtida strategin för behandling med antipsykotika.

Kanadensiska forskare har granskat 42 publicerade studier på 7450 personer, som fick Zyprexa, Haldol, Risperdal, Hibernal eller placebo i 4 veckor.

Resultatet visade att den största effekten kom redan första veckan med en 13,8 % minskning i symptom mätt med BPRS och PANSS.

Andra veckan var minskningen 8,1 %, tredje och fjärde veckan 4,2 % resp 4,7 %. Minskningen de två första veckorna beror inte på minskning i ångest och agitation utan det är en antipsykotisk effekt.

Den tidiga förbättringen kvarstod även när justering för placeboeffekten gjorts. Den snabba effekten ger möjlighet att undersöka mekanismen för effekten av antipsykotika och att finna den optimala farmakologiska behandlingen av schizofreni säger forskarna.

Kommentar:

Mätningar av symptom under de första veckorna kan vara klokt, eftersom det borde säkrare och snabbare gå att identifiera de som inte får effekt. Preparatbyten och en snabbare övergång till Leponex kan göra att vårdbehovet och handikappet hos den grupp idag, som får dålig effekt kan minska i framtiden. Studier pågår redan bl.a. CATIE-studien i USA (världens bästa antipsykotikastudie).

Källa:

PsychiatryMattersMD
Arch Gen Psychiatry 60: 1228-1235 (2003)

Du har inte rätt att posta kommentarer