Personer med schizofreni, som istället för tablettbehandling med antipsykotika fick depåinjektionen Abilify Maintena varje månad fick minskade inläggningar från 27,1 % till 2,7 %.

De minskade inläggningarna sågs under 6 månader i denna studie. De vanligaste biverkningarna med Abilify Maintena var sömnsvårigheter och akatisi, som drabbade ungefär 7 %.

Dr Kane, som gjort studien tycker att depåinjektioner underanvänds och att de är viktiga för att minska inläggningar, men också för att minska funktionsförluster som psykoser kan ge.

Läs mer i Medscape (Registrering krävs för att läsa artikel)

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-06-25 15:38
Kanske Abilify Maintena som tillägg kan vara något för de som ofta avbryter Clozapine-medicinering och då kan ge visst psykosskydd?

Men depåinjektioner ger inte 100 % säkerhet, eftersom man kan utebli från injektionerna.

Sedan vore det intressant att jämföra Abilify Maintena med Haldol depåinjektion för en studie nyligen visade att Xeplion och Haldol var lika bra.

http://www.viska.se/index.php/component/content/article/334-nyhet/lakemedel/5336-xeplion-depainjektion-lika-bra-som-haldol-depainjektion

Du har inte rätt att posta kommentarer