Läkemedlet Valdoxan, som används för att behandla depression hos vuxna, bör användas med större försiktighet och med leverkontroller.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Kommentarer   
William
#4 William 2014-10-13 10:52
Mitt intryck är att Valdoxan sällan används pga risk för leverskador och för att det har sämre effekt enligt klinisk erfarenhet. Jag har vid ett tillfälle fått erbjudande att prova det efter att ha provat "allt" annat. Jag minns att det var väldigt många olika leverprover som skulle tas inför start och sedan skulle det lämnas prover enligt ett särskilt schema under lång tid efteråt.
Admin1
#3 Admin1 2014-10-09 19:02
I Stockholm skriver man så här om Valdoxan:

─ Inom SLL rekommenderas i första hand sertralin eller citalopram och i andra hand mirtazapin eller venlafaxin. Så det finns flera effektiva och säkra alternativ att pröva innan Valdoxan kan bli aktuell, säger Mussie Msghina, docent och överläkare vid Psykiatri Sydväst och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

http://www.janusinfo.se/Nyheter/Nyhetslista/2014/Kontrollera-leverfunktion-vid-agomelatinbehandling/
Admin1
#2 Admin1 2014-10-01 17:37
Info från Läkemedelsverket:

"En broschyr som informerar om risken för leverskada samt om vikten av att kontrollera leverfunktionen kommer därför att delas ut till alla patienter som använder Valdoxan. Dessutom kommer varningarna i produktinformationen att skärpas för att betona att leverfunktionstester ska utföras innan behandlingsstart och regelbundet under tiden behandlingen pågår."

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2014/Nyttan-overvager-riskerna-for-det-antidepressiva-lakemedlet-Valdoxan-agomelatin/
Admin1
#1 Admin1 2014-09-17 20:48
Det här kommer nog att minska användningen av Valdoxan, eftersom det blir extra jobb i och med leverkontrollerna.

När man tänker på leverkoller så borde det ingå vid schizofreni, eftersom 50 % har eller har haft missbruksproblem. Också missbrukskoller borde ingå eftersom missbruk ökar kraftigt psykosrisken - 4-5 gånger om jag minns rätt.

Du har inte rätt att posta kommentarer