Läkemedlet Valdoxan, som används för att behandla depression hos vuxna, bör användas med större försiktighet och med leverkontroller.

Läs mer hos Dagens Medicin.