Abilify

Ett antal studier tyder på att antipsykotika kan öka risken 1,2 - 2,4 gånger för blodproppar.

Hur detta sker är oklart, men rubbningar i ämnesomsättningen, som antipsykotika kan ge kan bidraga kanske. Samtidigt finns tecken på att undersökningarna kan överskattat risken för blodproppar något,

Atypiska eller nyare antipsykotika verkar ge högre risk för blodproppar och särskilt Clozapine/Leponex.

Blodproppsrisken anses låg eller noll med Abilify. Psykossjukdomar i sig misstänks också öka risken för blodproppar.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-09-24 15:54
Ganska låg riskökning 1-2 gånger. Antagligen är detta viktigt i vissa situationer och när man blir äldre och propprisken ökar. Konstigt att de diskuterar ämnesomsättning, när blodproppar uppstår av blodproteiner, som ingår i blodkoagulationssystemet. Dessa proteiner tillverkas i levern. Jag skulle nog börja med att kolla blodproteinivåerna i första hand. Kan finnas för mycket råvara till blodproppar t.ex hos vissa med schizofreni.

Men Abilify kan vara bra att byta till när man blir äldre och propprisken ökar.

Du har inte rätt att posta kommentarer