De med allvarlig psykisk sjukdom ska undersökas minst en gång om året för metabola riskfaktorer. Ansvaret för detta ligger på psykiatrin. Men det är långtifrån alla som lever upp till vad som står i de kliniska riktlinjerna.

Vad är då orsaken till att psykospatienter så ofta får störd ämnesomsättning? Att många antipsykotika ger viktuppgång är en faktor, men Claes-Göran Östensson anser att den bara står för knappt tio procent av den ökade risken.

Genetiken betyder mer, och allra mest betyder livsstilen, säger han: övervikt, dålig mat, stillasittande, rökning och så vidare.

Läs mer hos Läkartidningen.

Yvonne Lowert är överläkare på psykosenheten vid psykiatriska kliniken i Nyköping.

Där arbetar man systematiskt för att fånga upp de metabola riskfaktorerna. Alla nya patienter bjuds in till en hälsokontroll som bland annat omfattar ett antal labbprov, midje-mått, blodtryck och EKG.

Det ingår också ett hälsosamtal med en sjuksköterska eller mentalskötare, som tar upp frågor om kost, fysisk aktivitet, tobaksvanor, alkohol och så vidare.

Först efter dessa förberedelser är det dags för läkarbesöket

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2014-10-16 13:04
Lite konstigt att man motionerar så lite, eftersom det finns gott om tid för det, då bara 10 % arbetar. Man har ju 8 timmar per dag som man kan motionera på.
Geta
#3 Geta 2014-10-14 21:03
När man nyligen har drabbats av schizofreni är man så deprimerad att man bara är glad om man dör fortare.
Admin1
#2 Admin1 2014-10-14 20:54
30 % äv dödligheten vid schizofreni är självmord. 70 % av dödligheten är kroppsliga sjukdomar om antipsykotika står för 10 % av kroppsliga sjukdomar blir det 7 %.

7 % av 20 år blir 1,4 år. Så antipsykotika verkar inte ha så stor roll. Sedan minskas psykoser, som kan öka självmordsrisken 5 gånger och Clozapine minskar självmorden med 25 - 40 %.

Ungefär 30 % får Clozapine och för dem minskar självmorden med 25 %. 25 % av 30 % är 7,5 %. De utgör en tredjedel, så självmorden minskar totalt med 2,5 %. Det gör att dödligheten för antipsykotika minskar med 2,5 % i absoluta tal. Det gör att antipsykotika förkortar livet med ett år.
Admin1
#1 Admin1 2014-10-14 18:51
Den här artikelns budskap är att det är generna och din dåliga livsstil, som gör att du dör 20 år tidigare. Lev hälsosamt och längre. Mycket bra artikel, som jag tror är helt rätt.


Utdrag ur artikeln:

"Yvonne Lowert är överläkare på psykosenheten vid psykiatriska kliniken i Nyköping. Där arbetar man systematiskt för att fånga upp de metabola riskfaktorerna. Alla nya patienter bjuds in till en hälsokontroll som bland annat omfattar ett antal labbprov, midje-mått, blodtryck och EKG. Det ingår också ett hälsosamtal med en sjuksköterska eller mentalskötare, som tar upp frågor om kost, fysisk aktivitet, tobaksvanor, alkohol och så vidare. Först efter dessa förberedelser är det dags för läkarbesöket."

Du har inte rätt att posta kommentarer