Läkemedelsföretaget Takeda har gjort nya studier på Latuda.

Latuda gav efter ett år 48 % lägre risk för metabolt syndrom än Risperdal. Om de som fått metalbolt syndrom av Risperdal fick 6 månader med Latuda så minskade metabola syndromet från 48 % till 39 %.

De som bytte från Risperdal till Latuda i 6 månader gick ner 2,9 kg i vikt och efter 6 månader till ytterligare 0,6 kg. Prolaktin minskade också för de som fick Latuda.

Återfallsrisken i psykos vid schizofreni under ett år var för Latuda 24 % och Seroquel Depot 34 % medan remission (symptomfrihet) var 62 % för Latuda och 47 % för Seroquel Depot.

Läs mer hos MPR.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-10-22 22:50
Har fått fråga om Zyprexa för denna studie gällde Risperdal. Eftersom Zyprexa ger dubbelt så stor viktuppgång som Risperdal kan Latuda ge större viktnedgång än 3,5 kg, men säkert vet man bara efter testning. Själv tror jag på större viktnedgång än 3,5 kg för övergång från Zyprexa till Latuda.
Admin1
#1 Admin1 2014-10-22 18:19
Det har sagts att Latuda kanske har svagare effekt, men det verkar ge bättre effekt än Seroquel, som är känt för att ha sämre effekt än andra. Också Zeldox har lite sämre effekt. Det hade varit bättre om de jämfört med Abilify än Seroquel, eftersom Abilify ger ingen viktökning heller. De kan dock valt Seroquel för att visa på bättre effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer