Atypiska (nyare) antipsykotika har effekt hos alla och både vid lindriga, måttliga och svåra symptom vid schizofreni enligt en metaanalys av tidigare kliniska studier.

Detta har inte varit känt tidigare utan bara att antipsykotika har effekt. Men ju svårare symptomen var desto bättre effekt gav antipsykotikan hos individen.

Forskarna säger att för de med mildaste symptom krävs en noggrann omprövning om behandlingen skall fortsätta eftersom effekten är liten, medan risken för biverkningar är normal.

Forskarna föreslår att ett PANSS värde (positiva symptom) på 55 och ett SANS-värde på 65 för negativa symptom krävs för att motivera behandling med atypiska antipsykotika.

Läs mer hos medwireNews.

Läs originalartikeln i JAMA Psychiatry.

Kommentarer   
Bitte
#10 Bitte 2015-04-24 22:13
Nej, jag tror att medicin hjälper bäst vid psykos, det går snabbare för att må bättre.
mumrik
#9 mumrik 2015-04-24 19:45
Om jag haft kontakt med psykiatrin hade jag kanske fått Abilify mycket tidigare...istället för gamla Fluanxol...och sluppit höra "det är stress" när jag klagat över mina besvär.
mumrik
#8 mumrik 2015-04-24 19:29
Jag är lite bitter för att ingen utvärderade min medicinering, hade ju bara kontakt med allmänläkare som förnyade receptet utan att ifrågasätta nyttan. Nu är jag rädd att det straffat sig...tänker på mina ögon.
Admin1
#7 Admin1 2015-04-24 18:31
Har man lindriga symptom, vilket innebär ett PANSS-värde på 58, så är det ingen idé att höja dosen eller byta preparat utan man får hitta andra sätt att minska symptomen då. Det är väl det man har kommit fram till här. Det innebär inte att man kan sluta med antipsykotikan. För att minska lindriga symptom är nog psykosociala behandlingar eller självhjälpsråd lika bra eller bättre.
Bitte
#6 Bitte 2015-04-24 18:15
Ja det stämmer nog. Fick en kraftig dipp för ett par veckor sen. Jag höjde då Olanzapinet till tredubbla dosen. Och det hjälpte. Tog det i några dagar. Men nu har jag normaldocen för mig igen.
Admin1
#5 Admin1 2015-04-24 17:54
The Mental Elf har en artikel om denna undersökning:

Min sammanfattning:

En utvärdering har gjort av tidigare kliniska studier (20 år gamla) på antipsykotika (Risperdal, Zyprexa, Solian) för att visa hur effekten varierar med hur mycket symptom man har. Antipsykotika ger bäst effekt vid schizofreni vid akuta allvarliga och många schizofrenisymptom samt för de med stora symptom med huvudsakligen negativa symptom. Ju sjukare man var före insjuknandet desto bättre effekt fick man. Vid lindriga symptom är nyttan av antipsykotikan liten och risken för biverkningar ökade. Det intressanta var att också allvarliga negativa symptom förbättrades, men utvärderingen gjordes efter bara 6 veckor. Emellertid här studerades enbart symptom och antipsykotika har en effekt till som inte studerats här nämligen minskningen i återfall i psykos.

http://www.thementalelf.net/category/mental-health-conditions/schizophrenia/
Admin1
#4 Admin1 2014-11-18 15:25
Schizophreniaforum.org skriver om undersökningen.

Tydligen anser forskarna att om man har milda symptom vid starten skall man välja lägre dos och preparat med lindrigare biverkningar och att risken för psykos kan göra det svårt att avbryta medicineringen.

http://schizophreniaforum.org/laynews/detail.asp?id=2123
Admin1
#3 Admin1 2014-11-13 05:55
Antipsykotika har effekt mot vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar, aggressivitet, katatoni, negativa symptom, i vissa fall depression och i vissa fall ångest. Dessutom förebyggs psykoser också.
notwoodstock
#2 notwoodstock 2014-11-12 22:27
Är nyfiken på hur man får annan effekt mer än dämpande, lugnande.
Admin1
#1 Admin1 2014-11-12 14:21
Antipsykotika har två effekter - minskning av psykossymptom samt förbyggande av psykoser. Egentligen bör man studera också hur psykosrisken varierar mellan lindriga och svåra symptom. Vad jag fattat får alla psykos när de avbryter medicineringen med antipsykotika och även om symptomen är lindriga, så det inte säkert att det går att sluta fast man har lindriga symptom. Kanske går det att sänka dosen dock.

Du har inte rätt att posta kommentarer