Sambandet mellan antipsykotikaanvändning och dödlighet vid schizofreni visar en klart U-formad kurva med högsta risken för död för de som inte använt antipsykotika visar en svensk studie.

För dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar sågs en liknande U-kurva, som gjorde att överdödligheten vid schizofreni orsakas av andra faktorer än antipsykotika om tillräckliga doser används. 1230 personer med schizofreni ingick i studien.

Hazardkvoten (HR) var för utan antipsykotika 6,4, 5,7 för hög dosering samt 4,1 och 4,0 för måttliga till låga doser.

Lungsjukdomar hade hög dosering högsta dödligheten och inga antipsykotika lägst dödsrisk.

För självmord hade högre doser av antipsykotika lägre risk för självmord.

Alarmerande för forskarna var den höga dödligheten (10 gånger mer än normalt) för nyinsjuknade, som inte använder antipsykotika och det är viktigt göra så dessa tar sina antipsykotika.

Läs mer hos Schizophrenia Bullentin.

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2014-12-22 19:44
Vi är ju några här som använt antipsykotika i över 20 - 30 år och vi lever fortfarande. Det vore bra om fler fick psykosociala behandlingar med effekt på symptom och psykoser. Troligen kunde man kanske sänka doserna av antipsykotika då och använda lägre doser.

Intressantast är metakognitiv träning som ger bättre effekt mot vanföreställningar än antipsykotika. Det fina är att vanföreställningar krävs för psykos och lyckas man få bort vanföreställningarna så har man ingen psykos.
stefan
#6 stefan 2014-12-22 17:11
En femårs studie som denna säger inte mycket om vilket pris man fysiskt och psykisk får betala för en livslång medicinering med neuroleptika. På kortare sikt kan säkert den lägsta effektiva dosen gynna en del individer men...

Mvh stefan
martin
#5 martin 2014-12-21 00:26
att förlita sig på Jesus som Gud är att leva. =)
Admin1
#4 Admin1 2014-12-18 20:03
Fast själv tycker jag att man skall undersöka om höga doser antipsykotika en månad efter utskrivning kan minska självmorden och dödligheten. Eftersom risk för självmord är högst direkt efter utskrivning.
Admin1
#3 Admin1 2014-12-18 20:02
Professor Marder USA (en höjdare har skrivit om denna artikel om vikten att alla får antipsykotika, men inte i höga doser för att minska dödligheten:

"This study of all individuals with schizophrenia in Sweden addresses concerns regarding the safety of long-term antipsychotic treatment. The evaluation of five-year mortality found greater risk for individuals who did not receive an antipsychotic and those who received a relatively high exposure. Low and moderate exposures were associated with lower risk. This was the case for overall and cardiovascular mortality. The results add to concerns raised by a number of groups about the safety of antipsychotics, but suggest that the risk is greatest when antipsychotics are prescribed at excessive doses or when antipsychotics are not prescribed. "
Geta
#2 Geta 2014-12-05 10:52
Att dö är att resa en smula
från grenen till fasta marken.

Stig Dagerman
Admin1
#1 Admin1 2014-12-04 18:25
Att sluta med antipsykotikan är att dö en smula.

En viktig undersökning eftersom den är gjord på svenskar och berör oss mer därför. Fint att inte antipsykotika är orsaken till överdödligheten.

Undersökningen ger lite nya infallsvinklar på antipsykotikamedicineringen:

Självmordsbenägna bör kanske ha högre doser om inte Clozapine kan användas.

Nyinsjuknade bör erbjudas depåinjektioner och utbildning om medicinering.

Vid Lungsjukdomar bör man kanske ha så låga antipsykotikadoser som möjligt.

Du har inte rätt att posta kommentarer