40 % av nyinsjuknade i schizofreni får olämplig medicinering enligt en studie i USA på 404 personer.

Medicineringen av nyinsjuknade är viktig eftersom det kan göra att behandlingsresultatet på längre sikt förbättras. Olämplig medicinering kan leda till medicinavbrott på grund av missnöje med medicinen.

Det som var olämpligt var:

  • 23 % hade mer än ett antipsykotika.
  • 9 % hade högre än rekommenderad dos.
  • 10 % hade andra psykofarmaka utan antipsykotika.
  • 37 % antidepressiva utan orsak.
  • 32 % fick Olanzapin/Zyprexa med risk för viktökning (ofta i hög dos).

Forskarna säger att medicineringen till nyinsjuknade är annorlunda än till de som varit sjuka länge (Socialstyrelsen säger samma sak).

Läs mer hos Health Day.

Läs mer hos The American Journal of Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-01-30 16:37
Jag tror fler studier krävs för behandling av nyinsjuknade. Idag anses Abilify bäst för nyinsjuknade, men själv tror jag på Seroquel Depot, eftersom det preparatet har svagt dopaminblockerande effekt, vilket kanske kan stimulera återhämtningen. Sedan har Seroquel antidepressiv effekt också, vilket är bra.

Ungefär 25 % får bara en psykos och borde ha liknande medicinering som nyinsjuknade. Också här tror jag på Seroquel. Gruppen med bara en psykos borde vara intressant att forska på och utreda varför de bara får en psykos.
Admin1
#1 Admin1 2014-12-05 17:58
Tror psykiatrikerna är sämre i USA än i Sverige. En del saker tyder på det 10 % får Clozapine i USA medan siffran är 30 % i Sverige. Siffrorna är exakt samma för depåinjektioner. Boken Surviving Schizophrenia ägnar 5 sidor åt hur man hittar en läkare, som kan behandla schizofreni. Det står också i den boken att schizofrenivården är bäst i Nordeuropa och mycket sämre i USA. Viska har ingen sådan 5 sidors information och inte heller Schizofreniförbundet. Det är en självklarhet i Sverige att psykiatrerna kan det.

Du har inte rätt att posta kommentarer