Stockholms Läns Landsting har kommit med sina nya läkemedelsrekommendationer för i år.

Nu rekommenderas mot psykoser:

I första hand:

Abilify (nytt)

Abilify Maintena depåinjektion (nytt) ersätter Trilafon dekanoat. (Mindre biverkningar och mindre påverkan av ämnesomsättningen)

Men även sedan tidigare: Risperdal/Risperdal Consta

I andra hand:

Zyprexa

I tredje hand:

Clozapine

Gamla antipsykotika finns ej med längre utom Cisordinol Acutard vid akut psykos.

Läs om ångest, depression och sömnsvårigheter. 

Vid depression:

Cipralex eller Sertralin 

 

Vid sömnbesvär:

Imovane/Zoplikon

Vid beroende problem:

Propavan

 

Vid ångest:

Theralen

Atarax

Oxascand/Sobril