Cariprazin är ett nytt antipsykotikum, som liknar Abilify, men sägs ha bättre effekt.

Den amerikanska myndigheten FDA säger att preparatet har effekt, men vill ha doseringen bättre undersökt före godkännande.

En 97 veckors studie på 200 patienter har gjorts och kom framtill att cariprazin gav 55 % lägre återfall i psykos jämfört med placebo.

Vanligaste biverkningarna var nasofaryngit, darrningar, extrapyramidala biverkningar, akatisi, ryggsmärtor och förhöjt kreatininfosfokinas.

Läs mer i Pharmacy Times.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-06-18 19:31
Amerikanska myndigheten FDA lämnar besked om Cariprazins godkännande i september. Att det tar tid beror på att fabrikanten lämnat in så mycket ny dokumentation. Fabrikanten har bevis för att vissa negativa symptom minskar som apati och tillbakadragenhet.

http://www.pmlive.com/pharma_news/more_waiting_for_allergan_and_gedeon_richters_antipsychotic_759837
Ready
#2 Ready 2015-01-22 21:23
När preparat som Latuda aldrig når den svenska marknaden, så blir man inte så upphetsad när nya preparat lanseras. Vi får ju aldrig prova dem ändå.
Admin1
#1 Admin1 2015-01-21 21:54
Abilify-liknande preparat har misslyckats tidigare t.ex bifreprunox. Minskningen av återfall i psykos är ungefär på 55 % är ungefär den normala siffran. Egentligen är minskningen av återfall i psykos viktigast för antipsykotika, därför det är psykos = inläggning. Inläggning är viktigast för psykiatrin och inte symptomminskning.

Du har inte rätt att posta kommentarer