Cariprazin är ett nytt antipsykotikum, som liknar Abilify, men sägs ha bättre effekt.

Den amerikanska myndigheten FDA säger att preparatet har effekt, men vill ha doseringen bättre undersökt före godkännande.

En 97 veckors studie på 200 patienter har gjorts och kom framtill att cariprazin gav 55 % lägre återfall i psykos jämfört med placebo.

Vanligaste biverkningarna var nasofaryngit, darrningar, extrapyramidala biverkningar, akatisi, ryggsmärtor och förhöjt kreatininfosfokinas.

Läs mer i Pharmacy Times.