Zyprexa

Fina grejor i höga doser?

En metaanalys eller utvärdering av andra studier på antipsykotikas effekt på hjärnans gråa substans vid schizofreni tyder på att nya antipsykotika ger mindre förluster av grå substans och kanske också kan ha en nervskyddande effekt.

Gamla antipsykotika däremot kan ge förluster av grå hjärnsubstans i hjärnbarken. Även om man kombinerar ett gammalt antipsykotikum med nya, så får man en minskning.

Minskningen av grå substans av gamla antipsykotika var kopplad till den totala mängden av antipsykotika, som användes.

De med nya antipsykotika fick inte ökad förlust av grå substans med ökande total dos utan ju högre daglig dos desto mindre var förlusterna. Kritik mot studien är att det inte är bevisat att dessa skillnader mellan nya och gamla antipsykotika gör någon skillnad på symptom och funktionsförmåga.

Läs mer hos Medscape (Registrering krävs för att läsa artikeln).

Läs Abstract i Biological Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-02-27 20:05
Först kom det en larmrapport om att antipsykotika minskade hjärnvolymen vid schizofreni. En tid efteråt kom en rapport om att ingen minskning sågs för bipolära med antipsykotika.

Nu brukar bipolära få nya antipsykotika och främst Seroquel, så det kan ju vara orsaken till att ingen skillnad sågs, men samtidigt de bipolära psykoserna är mer godartade än vid schizofreni och ger inte funktionsförluster lika ofta.

Det hade varit intressant att se jämförelser mellan olika nya antipsykotika, som Clozapine, Zyprexa och Risperdal.

Svårt att säga Geta hur det påverkar, men viss effekt kan det säkert ha.
Geta
#1 Geta 2015-02-27 18:35
Kan det vara därför som dagens patienter med diagnosen schizofreni har mindre funktionshinder än vad man hade förr - 40-50 år tillbaka?

Du har inte rätt att posta kommentarer