schizofreni

Läkemedel  Denna metod  Metod 2009-2011 
 Zyprexa  1 mg  1 mg
 Solian  38,3 mg  20 mg
 Abilify  1,4 mg  1,5 mg
 Clozapine/Leponex  30,6 mg  20 mg
 Haldol  0,7 mg   0,6 mg
 Seroquel/Quetiapin  32,3 mg   15 mg
 Risperidon/Risperdal 0,4 mg   0,3 mg
 Serdolect  1,1 mg  1,08 mg
 Zeldox/Ziprasidon  7,9 mg  12 mg

Beräknade med den klassiska medel-dosmetoden från 1974. Innebär att om kliniska testen har använt flera olika doser, så kalkyleras medeldosen och används för jämförelsen med andra preparat.

För första gången har nya antipsykotika undersökts med denna metod, som har vissa fördelar.

Studien baseras på 75 studier och 16500 patienter. För Latuda och Invega saknas data.

Andra metoder för att få fram dessa doser är minimala effektiva dosen metoden och dos-response kurve metoden.

Läs artikeln om detta i Schizophrenia Bullentin.

Här finns andra äldre beräknade doser på Viska.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2015-04-12 06:42
Troligen för att Zyprexa är mycket använd, men det är första gången Zyprexa används som enhet.
Kurran
#5 Kurran 2015-04-12 01:27
Varför använder man zyprexan som referens, alltså en enhet?
Geta
#4 Geta 2015-04-10 11:17
Du kan jämföra olika preparat av antipsykotika- hur stor dos du behöver ta för att få samma effekt.
Kurran
#3 Kurran 2015-04-10 09:12
Vad betyder denna tabell?
Admin1
#2 Admin1 2015-04-07 15:45
En intressant sak är att det varierar mest för preparat med höga doser, som Solian, Seroquel och Clozapine. Ganska stora variationer också men kanske kan bero på stort dosspann t.ex Clozapine kan variera mellan 100-900 mg per dag i dos. Men man kan ju ta ett medelvärde om man är känner sig osäker.
Ready
#1 Ready 2015-04-05 21:34
Att döma av dessa siffror så har jag nog en ganska hög dos Serdolect med 12 mg.

Du har inte rätt att posta kommentarer