placebo

Att vissa får effekt av en placebobehandling kan tänkas bero på genetiska faktorer hos individen.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Placeboeffekten har ökat med tiden vid testning av antipsykotika vid schizofreni, men det tolkas som symptomen blivit lindrigare med åren. Läs mer här.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-04-17 15:29
En intressant sak är att de som hade förhöjt dopamin fick högre placboeffekt och bättre smärtlindring. Schizofreni har ju förhöjt dopamin i vissa delar av hjärnan dessutom är man ofta mindre smärtkänslig än andra. Kanske kan dopaminet spöka här vad gäller smärtkänsligheten.

Att placeboeffekten har ökat för antipsykotika de senaste 40 åren kan knappast bero på genetiska faktorer om nu inte miljöfaktorer påverkar genetiska faktorer (epigenetik), som ökar placeboeffekten.

Du har inte rätt att posta kommentarer