Normalt kan förhöjt kolesterol öka risken för hjärt-kärlsjukdom, men vid schizofreni kan kognitionen förbättras av för högt kolesterol visar en ny studie. Också blodfetterna triglyerider och HDL var kopplade till förbättrad kognition.

De som gick upp i vikt hade också ofta mindre värden på testet PANSS, som mäter positiva och negativa symptom.

Bara man gick upp lite i vikt, så minskade symptomen, men ej för de, som hade oförändrad vikt eller gick ner i vikt. Dock förbättrades inte kognitionen av viktökningen.

Omega-3 kan också vara en skyddande faktor för hjärnan, men troligen på grund av sin antiinflammatorisk effekt och inte någon fetteffekt.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Bäst antipsykotisk effekt har Clozapine och Zyprexa, som ger störst viktökning, men Socialstyrelsen har sagt att man får acceptera det om man vill ha stark effekt.

Kommentarer   
Geta
#8 Geta 2015-05-19 10:21
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/05/Skillnader-i-vit-substans-hos-ungdomar-med-psykotiska-symtom/
Admin1
#7 Admin1 2015-05-19 06:18
Sitter och funderar om fettrik kost kanske har antipsykotisk effekt.
Geta
#6 Geta 2015-05-18 12:52
Gammal folktro håller.
Admin1
#5 Admin1 2015-05-18 12:49
Nerverna har ett isolerande fettlager, som kan vara skadat vid schizofreni och det kan bidraga troligen till problemen vid schizofreni, eftersom nervsignalerna störs. Fettlagret kallas för myelin.
Geta
#4 Geta 2015-05-18 12:36
Hjärnan ska ju mest bestå av fett. Om man hade "dåliga nerver" förr så skulle man äta upp sig.
Admin1
#3 Admin1 2015-05-18 12:31
Man undrar om viktökningens antipsykotiska effekt beror på att faktorer som stimulerar fettceller att växa också har effekt på hjärnan och stimulerar bildning av nya hjärnceller. Kan vara intressant att studera mekanismen samt även att undersöka om folk med fetma har mindre risk att få psykos och insjukna i schizofreni.
Ready
#2 Ready 2015-05-17 17:31
Det här stämmer med mina egna iakttagelser.
Geta
#1 Geta 2015-05-17 13:42
Inte så konstigt att högt kolesterol förbättrar kognitionen vid schizofreni. Lågt kolesterol ger demens.

Du har inte rätt att posta kommentarer