åldre

Dosen av antipsykotika hos personer över 60 år med schizofreni kan ofta sänkas med 80 % visar en ny studie på 35 personer utan att försämring sker.

De visade också att för yngre personer med schizofreni krävs att 65 % av dopamin-2-receptorerna blockeras, men för äldre bara 50 %.

Genom dossänkningen kan extrapyramidala symptom minska, förhöjt prolaktin samt vissa symptom minskade överraskande på grund av minskad blockad.

På äldre år ökar risken för biverkningar och därför är dossänkning positivt för äldre. Zyprexa och Risperdal ingick i studien.

Sex personer fick dock ökade symptom på grund av sänkningen varav 2 ganska snart. Genom att mäta läkemedlet i blodet går det att avgöra om dosen ger rätt blockering.

Läs mer i MedPage Today

Kommentarer   
Geta
#6 Geta 2015-07-10 22:07
Ready, du är 60 år fortare än kvickt.
Zoidar
#5 Zoidar 2015-07-10 21:51
Bra i alla fall att det inte tvärt om att det blir värre med åren :)
Admin1
#4 Admin1 2015-07-10 21:03
Det där du citerar innebär att yngre måste ha 65-80 % av dopaminreceptorerna blockerade, men äldre behöver bara 50 % ungefär. Det innebär att äldre klarar sig med lägre doser, men skall man vara kinkig är det inte hela sanningen. Utan från receptorn går sedan en signal och den kan också vara påverkad fast man har inte undersökt det.
Zoidar
#3 Zoidar 2015-07-10 20:49
Jag undrar om du förstått detta rätt Admin. Tolkar det som 80% av de äldre kan få en dosreducering.

"65% to 80% to be an effective therapeutic window in younger patients."

"Late-life patients may do better at 50% and up."

Bra nyheter oavsett. Verkar som schizofreni blir mildare när man blir äldre. Vet att admin sa något tidigare om efter 40 år...
Ready
#2 Ready 2015-07-04 21:17
En minskning med 80% är verkligen mycket.Något att se fram emot, men när det blir aktuellt så har hela livet passerat revy.
Admin1
#1 Admin1 2015-07-04 18:20
Tidigare har sagts att antipsykotikadosen kan sänkas i 40-60 års åldern hos vissa. Risperdal och Zyprexa tillhör de antipsykotika, som ger starkast effekt. Man kanske inte bara skall sänka dosen utan att använda ett preparat med svagare antipsykotisk effekt t.ex Seroquel/Quetiapine med mindre risk för extrapyramidala biverkningar och tardiv dyskinesi. Det som inte studerats är risken för återfall i psykos, men äldre med schizofreni är sällan inlagda för psykos. Intressant var att vissa symptom minskade vid sänkt dos.

Du har inte rätt att posta kommentarer