Vareniklin (Champix) används för rökavvänjning och har effekt på nikotinreceptorer i hjärnan både genom stimulering och blockering.

Champix minskar rökbegär, abstinensbesvär och förstärkningseffekter av rökning mer jämfört med Zyban,  nikotinersättningsmedel och placebo.

Biverkningsrapporter om självmordsbenägenhet, våldsbrott, trafikolyckor, psykoser samt depressioner om Champix har kommit.

En svensk studie har dock visat ingen ökad risk finns för detta utom för depression och ångestsyndrom fanns en 31 % ökning vid psykiatrisk diagnos (detta sista lite osäkert). Biverkningsrapporter som tidigare farhågor byggde på visade sig inte vara tillförlitliga.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-08-06 19:51
The Mental Elf menar att biverkningarna som rapporterats för Champix kan vara orsakad av rökningen. Ökningen av ångest var lika hög för Zyban. Också ångesten kan vara orsakad av nikotinabstinens och alltså inte ha med Champix att göra.

http://www.nationalelfservice.net/mental-health/substance-misuse/varenicline-is-not-associated-with-an-increased-risk-of-suicide-or-criminal-behaviour/
Admin1
#1 Admin1 2015-07-30 13:18
Efter detta får vi ändra rekommendationerna på sajten från Zyban till Champix vid rökavvänjning. Champix har fördelen att blockera nikotin, vilket är bra om får för sig att ta några bloss. Sedan kan kanske Champix förbättra kognitionen vid schizofreni för det finns studier som tyder på det.

Intressant också att biverkningsrapporter inte är pålitliga. Man måste nog försöka att förbättra deras tillförlitlighet.

Du har inte rätt att posta kommentarer