Gentester, som mäter leverns förmåga att bryta ner läkemedel, har blivit allt viktigare vid användning av psykofarmaka för att minska risken för utebliven effekt eller allvarliga biverkningar rapporterades på en konferens.

Biverkningar orsakar 5-7 % av inläggningarna på sjukhus och leder till att 4 % av nya läkemedel förbjuds.

Samhällets kostnader för detta är lika stor som hela läkemedelskostnaden. Att identifiera de som bryter ner läkemedel långsamt kan vara meningsfyllt för att förhindra oavsiktlig överdosering och biverkningar.

Genom att läkaren vet hur patienten bryter ned medicinen kan doseringen direkt anpassas efter detta.

Särskilt viktigt är att undersöka de som inte får effekt av antipsykotika (kan kanske bryta ner antipsykotika snabbt) eftersom samhällets kostnader för dem är 3-11 gånger högre än för övriga med schizofreni.

En studie har gjorts på schizofreni och 4 % fick allvarliga biverkningar och livskvalitén hos dem var 20 % lägre. Forskarna studerar nu aptitgener för att kunna göra tester för de som kan få viktökning av antipsykotika.

Läs mer hos Helio.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-07-31 18:26
Gentesterna kan göras på de som får mycket biverkningar och på de som får dålig effekt.

Vid mycket biverkningar kan man bryta ner medicinen långsamt och bli överdoserad. Då sänks dosen.

Vid ingen effekt kan man bryta ner läkemedlet för snabbt och då har man för låg dos, som kan höjas. Kan kanske vara 5 - 10 % som kan ha sådana problem.
Geta
#4 Geta 2015-07-31 15:42
Men vem ska då gentester göras på?
Ready
#3 Ready 2015-07-31 15:38
Citerar Geta:
Men du ställde ju inte upp i BROAD-studien? Forskarna måste ha något att forska på.


Min integritet vägde tyngre.
Geta
#2 Geta 2015-07-31 15:26
Men du ställde ju inte upp i BROAD-studien? Forskarna måste ha något att forska på.
Ready
#1 Ready 2015-07-31 15:09
Jag är positiv till all form av genforskning. Det är vägen framåt.

Du har inte rätt att posta kommentarer