Fluanxol kan ha effekt mot självskada

Självskada innebär inte enbart att skära sig, utan att skada sig på andra sätt, som självmordsförsök och läkemedelsöverdoser.

De som ägnar sig åt självskador har ofta psykiska besvär, som depression, ångestsjukdomar och borderline.

Medicinering har provats mot självskador, men de studier som gjorts håller dålig kvalité och ger därför dålig vägledning.

En utvärdering visade att varken antidepressiva, låg dos antipsykotika, stämningsstabiliserare och naturmedel har bevisad effekt mot självskador.

Endast en studie med Fluanxol tydde på effekt mot upprepning av självskador.

Fler och större studier på medicinering av självskador krävs, men eftersom de studier som gjorts var så dåliga, så kan det inte uteslutas att läkemedel kan ha effekt mot självskador t.ex nyare antipsykotika.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2015-08-03 00:39
Jag har aldrig provat Clozapine men tror att jag skulle gilla den för den är nog lite som Zyprexa. Jag har den i åtanke om jag en dag skulle hamna i situationen att andra antipsykotika inte hjälper på mig.
Admin1
#1 Admin1 2015-08-01 11:44
Vill nog hävda att det finns ett preparat med bevisad effekt mot självskada och det är Clozapine, eftersom den sänker självmordsrisken vid schizofreni. Berny Påhlsson skrev i debutboken Vingklippt ängel att hon slutade självskada sig, när hon fick Clozapine. Möjligen kan andra antipsykotika ha effekt mot självskada om de ges i höga doser. En svensk studie visade nyligen att höga doser av antipsykotika minskar självmordsrisken.

Att avbryta antipsykotika medicineringen tycker jag kan vara en form av självskada. eftersom psykoser kan ge funktionsförluster. Intressant så har Clozapine den effekten att färre avbryter medicineringen jämfört med andra antipsykotika. Också Zyprexa har mindre medicinavbrott än andra preparat.

Du har inte rätt att posta kommentarer