Antidepressiva Brintellix kan förbättra kognitiva funktioner hos deprimerade enligt studier.

Vid egentlig depression är det vanligt med nedsatta kognitiva funktioner som koncentrationsproblem, obeslutsamhet, tankestörningar samt minnesstörningar.

Flera av problemen kan kvarstå mellan de depressiva perioderna trots behandling.

Läs hos Läkemedelsvärlden.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-08-12 15:41
Intressant att depression kan ge kognitiv nedsättning. Jag påpekade tidigare när samtalsterapi inte minskade sjukskrivningstiden för psykiska besvär att de kan ha kognitiv nedsättning och behöva kognitiv rehabilitering eller minnesträning. Brintellix kan också kanske vara ett alternativ. Intressant om Brintellix har effekt mot kognitiv nedsättning vid schizofreni, som 98 % har.

Du har inte rätt att posta kommentarer