grå substans

Hur antipsykotika påverkar hjärnan har debatterats ganska mycket. Det har sagts att antipsykotika framkallar hjärnförändringar, som minskad volym av grå substans eller förlust av grå substans med tiden, som beror på den totala mängden antipsykotika som använts.

Tidigare har man inte jämfört denna effekt hos gamla och nyare antipsykotika trots att de verkar på lite olika sätt.

En studie har jämfört hjärnförändringarna mellan gamla och nyare antipsykotika t.ex Risperdal, Zyprexa.

Gamla antipsykotika gav större förluster av grå substans, som ökade med ökande doser, medan motsatta effekten fanns hos nyare antipsykotika dvs förlusten av grå substans minskade jämfört med normalt ju högre doserna var.

Nya antipsykotika kan ha en nervskyddande effekt, vilket stöds av djurförsök också. Fortfarande återstår saker att undersöka, som hur ålder, sjukdomsstadium, daglig dos och total dos påverkar.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs i Biological Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-09-04 17:54
Kommer ihåg att när första rapporten kom om att antipsykotika minskade kortex tjocklek, så postade en scientolog i forumet: ANTIPSYKOTIKA KRYMPER HJÄRNAN. Nu gällde undersökningen bara schizofreni, men plötsligt ville psykiatrer begränsa antipsykotika till alla andra sjukdomar också och även de med schizofreni.

Lite fel om man sitter med facit som nu. Det gäller nog att begränsa användningen av gamla antipsykotika, som inte för så länge sedan ansågs lika bra. Sedan en annan sak som kanske inte gäller är att antipsykotika skall ges i lägsta dos. Kan vara rätt för gamla antipsykotika, men kanske inte för nyare antipsykotika, som kan ge bättre hjärnskydd i högre doser.

Du har inte rätt att posta kommentarer