samarbete

Att välja rätt behandling till patienter med schizofreni och andra psykossjukdomar kan vara svårt.

Antipsykotisk läkemedelsbehandling bör kombineras med psykosociala insatser.

Viktigt är också att patienten görs delaktig i val av behandling.  

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-10-15 13:27
Sedan de som är svårt sjuka kan ha svårt att vara delaktiga och fatta vettiga beslut. När man behöver boendestöd kan vara en indikation på att sådana problem finns. Jag tror också att behöver man boendestöd, så behöver man säkert också mer sjukdomsstöd för att hantera sjukdomen. Skulle gissa att framöver kommer boendestödjarna bli mer sjukdomsinriktade och inte bara jaga dammråttor.
Admin1
#1 Admin1 2015-10-15 13:26
En väldigt bra artikel detta och mycket läsvärd och ganska lättläst också. De nämner att nya riktlinjer för schizofreni i Sverige kommer 2016 eller 2017. Det verkar som man valt med tätare uppdateringar förr var det vart 10:e år.

Delaktighet är viktigast för nyinsjuknade, eftersom de får flest psykoser och avbryter medicineringen oftast. Kanske bör psykiatern låta personen välja mellan Abilify, Risperdal och Zyprexa. Om nyinsjuknade får välja kanske de avbryter mindre.

Annars tror jag att det är inte bara psykossymptom som besvärar. Ångest och sömnproblem är stora problem de också.

Du har inte rätt att posta kommentarer