Bravo

Kunskapsläget om Clozapine/Leponex återspeglas inte i gällande riktlinjer.

Författarna föreslår ett nytt schema för kontroll vita blodkroppar i blodet under behandling med Clozapine/Leponex.

Med regelbundna blodkontroller i ett år och sedan enbart blodkontroll vid misstanke om infektion.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-10-20 15:14
I Sverige har 30 % Clozapine medan i Kina är det 65 %. Jag tror Kina ligger på rätt nivå. Det är inte bara att Clozapine har effekt när andra antipsykotika har effekt utan många andra problem löser Clozapine också. Självmordsrisk, medicinavbrott, tardiv dyskinesi, extrapyramidala biverkningar, minskar rökning och missbruk, motverkar polydipsi och aggressivitet.Sedan förstås också starkast antipsykotisk effekt. Problemet är viktuppgång, men det kan kanske lösas genom tillsats av samidorfan, men det dröjer nog 5 år minst innan det kommer.

http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/5871-variant-av-zyprexa-med-bara-0-4-viktuppgang

Du har inte rätt att posta kommentarer