Läkemedelsverket vill satsa på en djupare analys av barn och ungdomars användning av antipsykotika och melatonin, enligt ny rapport från dem.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.   

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-10-26 14:36
Bra initiativ, men det är dock ganska få barn som får neuroleptika, men det är säkert en ökande trend. Det man bör övervägas är att barn, som behöver neuroleptika skall alltid skickas till universitetsklinik. Bäst att erfarenheten samlas på ett ställe, när det är relativt ovanligt.

Du har inte rätt att posta kommentarer