I USA har en registerstudie gjorts på över 6000 personer (största någonsin) med schizofreni mellan 2001 - 2009, som fått Clozapine med de med behandlingsresistent schizofreni, som fått vanliga antipsykotika.

Clozapine minskade:
inläggningar med 78 %
medicinavbrott med 60 %
behov av andra antipsykotika med 76 %

Nackdelar:
diabetes ökade med 1,4 %
hyperlipidemi ökade med 4,4 %
farlig förstoppning ökade med 0,6 %

Läs mer i The American Journal of Psychiatry.

Läs mer i EurekAlert