placebo

Individer med högre dopamin-nivåer eller högre dopaminerg aktivitet verkar vara mer benägna att svara på placebo.

Till exempel, genetisk variation i genen för katekol-O-metyltransferas, COMT, ett enzym som metaboliserar dopamin, har i studier påverkat effekten av både placebo som läkemedel.

Läs mer hos Janusinfo.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-12-16 17:31
För antipsykotika har placeboeffekten stadigt ökat de senaste 40 åren, så det är idag svårt ofta att skilja effekten från placeboeffekten. Skall man tro detta så har dopaminet ökat hos de med placebo. Det kan ju ske om antipsykotikamedicinering avbryts snabbt och ersätts av sockerpiller, vilket leder till ökat dopaminpåslag ett tag och därmed ökad placeboeffekt. De som får placebo borde nog ha en wash out period på några veckor innan effektmätningar görs för att dopaminet skall normaliseras.

Det kan vara olämpligt att testa antipsykotika mot placebo, eftersom antipsykotikan blockerar dopamin och därmed kan minska placeboeffekten. Istället bör antipsykotika testas mot ett jämförelsepreparat med säkerställd effekt för att slippa problem med placebo.

För psykosociala behandlingar mot schizofreni, som inte blockerar dopamin, som antipsykotika borde effekten bli bättre, eftersom placeboeffekten inte blockeras. Samma sak med självhjälpsråd.

Du har inte rätt att posta kommentarer