Lithionit

Litium används ibland vid schizofreni för att förstärka effekten av antipsykotika, när effekten är dålig.

Litium verkar inte specifikt på dopamin utan har effekt på nästan alla transmittorsystem i hjärnan.

Normala användningen för litium är bipolär och svårbehandlade depressioner.

Cochrane har gjort en utvärdering av de kliniska studier, som finns för behandling av schizofreni med litium. Slutsatsen blev:

  • Inga bevis finns för att litium kan ersätta antipsykotika och ges ensamt.
  • Det finns något bevis för att litium tillsammans med antipsykotika är mer effektiv än enbart antipsykotika, men beviset kommer från studier av låg kvalité.

Bättre studier krävs på schizofreni utan depression, men också för schizoaffektiv, som ofta får litium, utan att effekten är bevisad.

Läs mer i The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-01-18 17:14
Vid bipolär har litium en nervskyddande effekt och minskar risken för demens med 40 %. Också nyare antipsykotika har en nervskyddande effekt, men vid schizofreni. Nyare antipsykotika minskar förlusten av hjärnceller så de blir lägre än hos en normalperson.

http://www.viska.se/index.php/nyheter1/4-nya-roen/4746-litium-kan-ha-en-hjaernskyddande-effekt

Du har inte rätt att posta kommentarer