Risperdal

Antipsykotika har effekt på dopamin och serotonin, men också via blockering av kaliumkanaler (kan ge förlängd QT-tid, som ses vid EKG) i nerverna, som finns i KCNH2 genen.

Emellertid så varierar effekten mellan individer och många olika biverkningar begränsar effekten.

Personer som bryter ned mediciner långsamt och personer som har fler kaliumkanaler av genetiska orsaker får bättre effekt av antipsykotika.

En studie har gjorts på Risperdal och ungefär 7 % får bättre effekt på grund av att de har fler kaliumkanaler och de får bättre effekt av Risperdal än av andra antipsykotika, men det krävdes också långsamt nedbrytning av mediciner.

Om man testar efter genen för fler kaliumkanaler och långsam nedbrytning av Risperdal så kan det gå att hitta de som får bäst effekt av Risperdal.

Läs mer hos Am. J. Psychiatry.

Läs om en annan studie, som handlar om att antipsykotikaeffekten kan förutses med magnetröntgen, som mäter striatums kontakt med andra delar av hjärnan.

Schizofreni ses idag som ett resultat av dålig kontakt i hjärnan (och därmed dålig kontakt med omgivningen).

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2016-01-19 16:46
Bananer innehåller kalium. Det ska man äta vid högt blodtryck.
Admin1
#1 Admin1 2016-01-19 16:43
Har aldrig hört talas om blockerade kaliumkanaler tidigare. Men jag tycker att kanske för mycket kalium i blodet också kan vara negativt. Det man undrar över är hur hjärtats QTc-tid påverkas hos de 7 % som får bäst effekt. Om QTc-tiden blir för lång kan hjärtat stanna. I FASS står det att Risperdal kan förlänga QTc-tiden hos 1 - 0,1 %. En natriumkanalsblockerare håller på att testas mot schizofreni.

http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/3237-helt-ny-schizofrenimedicin-utprovas-i-usa

Du har inte rätt att posta kommentarer