När Zyprexa-patentet fanns var Zyprexa bland de mest sålda läkemedlen

Länge har Clozapine/Leponex ansetts vara det enda alternativ då antipsykotika inte ger ger effekt vid behandlingsresistent schizofreni, vilket drabbar 30 %.

En ny metaanalys på 40 kliniska studier på över 5000 patienter visar att det inte är självklart att Clozapine är det enda alternativet.

Olanzapin/Zyprexa, Clozapine/Leponex och Risperidon/Risperdal var överlägsna andra preparat vad gäller positiva och negativa symptom, behandlingsavbrott och biverkningar. Men resultaten förekom inte hos alla studier och effekten var allmänt sett liten.

Läs mer hos Healio.

Läs Editorial i JAMA Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2016-05-09 15:10
The Mental Elf är kritisk för de t.ex de med behandlingsresistens kunde vara partiellt resistenta och då kanske fungerar Clozapine sämre. Sedan har data som är positiva för Clozapine inte nämnts:

http://www.nationalelfservice.net/mental-health/schizophrenia/antipsychotics-for-treatment-resistant-schizophrenia/
Admin1
#4 Admin1 2016-03-08 12:23
Viktigt också att Clozapine har andra effekter än antipsykotisk effekt. Det kan användas mot självmordstankar och självmordsbenägenhet. Sedan kan det kanske minska missbruk och rökning också. Clozapine har också bäst effekt mot aggressivitet. Så det skiljer sig lite från Zyprexa och Risperdal.
Admin1
#3 Admin1 2016-02-12 17:42
Schizophreniaforum.org skriver om studien och om att gamla antipsykotika ger sämre effekt än nyare antipsykotika:

http://schizophreniaforum.org/new/detail.asp?id=2260
Admin1
#2 Admin1 2016-02-10 12:46
I praktiken har nog de flesta provat Zyprexa och Risperdal innan de får Clozapine. Det som kanske saknas är att testa om höga doser av nyare antipsykotika kan ersätta Clozapine. På rättspsyk används högre doser än som rekommenderas i FASS och där ser man effekt. Att mäta läkemedelskoncentration i blodet vid dålig effekt samt att mäta förmågan att bryta ner läkemedel är också alternativ. Det viktiga som framkommit i denna studie är att gamla antipsykotika har oftast sämre effekt än nyare.
Ready
#1 Ready 2016-02-07 20:17
Än har jag inte behövt ta Leponex. Det känns bra att veta att det finns ett starkt preparat om jag skulle bli resistent mot antipsykotika.

Du har inte rätt att posta kommentarer