medicin

0,8 % av pojkarna hade psykosdiagnos

Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotika under långa perioder, trots att de inte fått någon psykiatrisk diagnos.
Bland unga i LSS-boende kan det röra sig om uppemot 30 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Tvångs- och begränsningsåtgärder minskar men förekommer fortfarande. Vanligast är inlåsning av mat, pengar och cigaretter samt behovsmedicinering och sänggrindar.

Från Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-04-04 12:26
ETC har en artikel om detta:

http://www.etc.se/inrikes/barn-far-tunga-mediciner-utan-diagnos?sida=1
Admin1
#2 Admin1 2016-02-24 15:18
Psykiatern Karin Flyckt skriver om detta i Dagens Samhälle:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/allvarliga-risker-med-att-ge-unga-antipsykotika-22754
Admin1
#1 Admin1 2016-02-24 14:20
Vid nedsatt IQ kan våldsrisken öka enligt en färsk avhandling av Tomas Moberg, men gällde vuxna. Antipsykotika har ganska snabb effekt mot aggressivitet , men då gäller det psykotisk aggressivitet. Svårt att säga om detta är bra eller dåligt, men som sagt att risperidon har indikation: "Risperidon Actavis är indicerat för symtomatisk korttidsbehandling (upp till 6 veckor) av ihållande aggressivitet vid uppförandestörning hos barn från 5 år och hos ungdomar med under genomsnittlig intellektuell funktion eller mental retardation, som diagnostiserats enligt DSM-IV-kriterier och hos vilka det uttalade aggressiva beteendet eller annat utagerande beteende kräver läkemedelsbehandling."

Du har inte rätt att posta kommentarer