Zyban används också mot depression, men heter då Voxra

Det finns ingen ökad risk för att rökare med psykisk sjukdom skulle drabbas av nya besvär om de använder Champix eller Zyban för rökavvänjning, enligt en randomiserad studie i Lancet.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Läs Abstract hos Lancet.

Champix ger både nikotinblockad och nikotinstimulans, medan Zyban verkar på annat sätt och kan kombineras med nikotintuggummi mm.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-04-27 19:53
Det finns studier om att Champix och Zyban kan minska rökningen med 50 % vid schizofreni medan nikotinplåster och liknande ger 13 % effekt ungefär. Vid schizofreni har man ett större nikotinberoende med mer rökning samt större abstinens och det är svårare att sluta röka därför. Sedan kan nikotin vid schizofreni troligen förbättra tankeförmågan dvs kognitionen. Det man skall tänka på är att vid rökning kommer effekten snabbt efter en minut. Det finns en studie på The Mental Elf som tyder på att Champix ger inte bättre effekt än nikotinplåster, men det var inte studie på schizofreni.

http://www.nationalelfservice.net/mental-health/substance-misuse/nicotine-patches-varenicline-and-combination-nrt-as-goodbad-as-each-other/

Du har inte rätt att posta kommentarer