Läkemedelskollen

E-legitimation krävs för tjänsten, som Bank-ID eller Mobilt Bank-ID 

Via en ny webbtjänst, Läkemedelskollen, underlättar E-hälsomyndigheten nu för läkemedelsanvändare att se sina recept.

Här kan man snabbt se vilka läkemedel som hämtats ut och vad som finns kvar på recepten.

Läs mer hos Svensk Farmaci.

Läkemedelskollens hemsida.      

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-05-18 14:03
Det var lättare förr med pappersrecepten. Då visste man precis vilka läkemedel man hade på recept och hur många uttag, som var kvar. Men idag kan man fråga om apoteket kan skriva ut en läkemedelslista på papper. Kanske borde det vara obligatoriskt att man får en sådan. Sedan är det viktigt att veta att recepten gäller i max ett år. Kanske den här gränsen på ett år ibland kunde vara längre.
Ready
#1 Ready 2016-05-17 21:08
Det här är bra. Mer makt och insyn för patienten stärker demokratin.

Du har inte rätt att posta kommentarer